1.

Faenza OpenOffice Splash 1.0

OpenOffice Splash Screens by devi710
A nice blue splashscreen that features Faenza icons for OpenOffice.orgInstall instructions are in the tar.gz file.Includes the 'main splash' and the 'about' splash
7.0
Dec 28 2010
2.

Blue OpenOffice Splash Screen 3.2

OpenOffice Splash Screens by pii
Extract .tar.gz file and move .bmp file to /usr/lib/openoffice/program using root access.
2 comments
6.5
Oct 08 2010
3.

Openoffice Splash For Drakfire Equinox 0.1

OpenOffice Splash Screens by drakfire
move bmp to /usr/lib/openoffice/programand adjust the sofficerc found in /etc/openoffice/sofficerc like that[Bootstrap]HideEula=1Logo=1NativeProgress=trueProgressBarColor=207,207,207ProgressFrameColor=207,208,212ProgressPosition=15,228ProgressSize=405,7
5.0
Sep 11 2010
4.

Openoffice Transform Pack 0.1

OpenOffice Splash Screens by GnomeFanatic
Recently Oracle completely re-branded Openoffice.This pack allows you to give your Openoffice install a fresh modern/professional look... without needing to upgrade Openoffice itself.Instructions are included in the README file. I made these instructions as simple as possible.
2 comments
5.0
Aug 09 2010
5.

Openoffice splash for Radiance gray

OpenOffice Splash Screens by Lazich
Copy openintro_ubuntu_oracle.bmp to /usr/lib/openoffice/program/
5.0
Jul 07 2010
6.

Splash OpenOffice

OpenOffice Splash Screens by radixs
Para cambiar esta imagen en ubuntu, se debe remplazar la que esta en el directorio: /usr/lib/openoffice/program/En es caso de ubuntu la imagen debe ser renombrada por:openintro_ubuntu_oracle.bmp
5.0
Jun 29 2010
7.

OpenOffice splash for Ubuntu 10.04

OpenOffice Splash Screens by adriantcz
PL: Kliknij prawym przyciskiem na ikonie pobranego pliku. Wybierz funkcje właściwości, tam zakładkę Uprawnienia i zaznacz opcje Zezwolenie na wykonywanie pliku jako programu. Kliknij dwukrotnie na ikonie pobranego skryptu i w oknie które się otworzy wybierz uruchom w...
5.0
Jun 29 2010
8.

OpenOffice splash

OpenOffice Splash Screens by KEIII
OOo splash screen.Installation:1. Copy 'intro.bmp' & 'about' in '/usr/lib/openoffice/program' replace original file.2. Modify the sofficerc found in '/etc/openoffice' :[Bootstrap]HideEula=1Logo=1ProgressBarColor=152,155,149ProgressFrameColor=152,155,149ProgressPosition=7,20ProgressSize=412,7
9 comments
5.0
Mar 23 2010
9.

openoffice 3 clean

OpenOffice Splash Screens by latino
A clean splash screen, not big fonts, not color balls.
5.0
Mar 05 2010
10.

Meliae Splash for OpenOffice 1.0

OpenOffice Splash Screens by sora
Download link should be correct now!!!OpenOffice Splash to match Meliae Icon Theme. Installation instructions provided.However instructions are reported here:First I guess to rename the original images:cd /usr/lib/openoffice/program/sudo mv openabout_ubuntu_sun.bmp...
4 comments
5.0
Mar 05 2010