cda.pl

VLC Playlist Parsers cda cda.pl filmy playlist vlc

Source (link to git-repo or to original if based on someone elses unmodified work): Add the source-code for this project on git.opendesktop.org

0
Score 50%
Description:

Parser dodający do listy vlc linki do filmów z cda.pl. Nie działa dla materiałów premium.
Obsługiwane adresy:
* www.cda.pl/video/*
* ebd.cda.pl/*

Last changelog:

0.2.1 3 months ago

poprawiono wybór najlepszej dostępnej jakości

iosman123

2 months ago

Hi after reading your blog I have finally found some knowledge which
I was looking for so long for that reason Thanks..

https://192-168-1-1.me
https://facetime-app.com
https://facetimeforandroid.biz

Report

0.2.1 3 months ago

poprawiono wybór najlepszej dostępnej jakości

0.2 3 months ago

* dodano obsługę adresów ebd.cda.pl/*
* zmieniono metodę wyboru jakości, do listy VLC dodawany jest adres pliku wideo najbardziej zbliżony do preferowanej jakości określonej w ustawieniach VLC: Narzędzia -> Preferencje (wszystkie) -> Wejście/Kodeki -> Preferowana rozdzielczość obrazu
* dodano obługę miniaturek

File (click to download) Version Description Packagetype Architecture Downloads Date Filesize DL OCS-Install
Pling
Details
license
MIT License
version
0.2.1
updated Sep 05 2018
added Mar 29 2018
downloads today
0
page views today 21
System Tags addon mit-license