cda.pl

VLC Playlist Parsers cda cda.pl filmy playlist vlc

Source (required if based on other people's work):

0
Score 50%
Description:

Prosty parser dodający do listy vlc linki do filmów z cda.pl z uwzględnieniem dostępnych jakości. Nie działa dla materiałów premium.
Instalacja: skopiuj plik cda.lua do folderu "Program Files\VideoLAN\VLC\lua\playlist".
Be the first to comment
File (click to download) Version Description Packagetype Architecture Downloads Date Filesize DL OCS-Install
Pling
Details
license
version
0.1
updated Mar 29 2018
added Mar 29 2018
downloads today
0
page views today 0
System Tags addon