5 .8
Mar 25 2019
KDE Plasma Scenery 09 HD

Wallpapers KDE Plasma
by charlie-henson

6 .3
Mar 23 2019
6 .3
Mar 23 2019
6 .7
Mar 23 2019
6 .7
Mar 23 2019
KDE on Leather

Wallpapers KDE Plasma
by giancarlo64

6 .7
Mar 22 2019
6 .3
Mar 22 2019
Back To Black

Plasma Themes
by l4k1

7 .6
Mar 20 2019
Back To Black

Plasma Color Schemes
by l4k1

6 .5
Mar 20 2019
8 .1
Mar 20 2019
6 .3
Mar 19 2019
6 .0
Mar 18 2019
6 .7
Feb 27 2019
Simply Circles Icons

Full Icon Themes
by ju1464

8 .8
Feb 24 2019
KDE Plasma Nebula 34 HD

Wallpapers KDE Plasma
by charlie-henson

6 .3
Feb 22 2019
6 .3
Feb 20 2019
McHigh Sierra

GTK3 Themes
by vinceliuice

8 .7
Feb 17 2019
Nextwaita

GTK3 Themes
by paulxfce

8 .8
Feb 15 2019
5 .0
Feb 15 2019
7 .8
Feb 13 2019